Mikrokörning

Säkert mot målet med hastighetsbegränsning.

Mikrokörning <p>Säkert mot målet med hastighetsbegränsning.</p>

Mikrokörning begränsar körhastigheten till ett definierat värde.

Dina fördelar:

  • Operatören skyddas från faror orsakade av höga körhastigheter.
  • Komplicerade körmanövrar kan utföras exakt och säkert.

Så här funkar det:

  • Vid behov aktiverar operatören med knapp eller brytare en automatisk begränsning av körhastigheten. Inte ens vid fullt styrutslag på manöverspaken kan operatören överskrida denna hastighetsgräns.
  • Maxhastigheten för mikrokörningen kan ställas in individuellt.

Tillbaka