Övertagande-frikoppling

Dela kranar, optimera belastning, öka säkerhet.

Övertagande-frikoppling <p>Dela kranar, optimera belastning, öka säkerhet.</p>

Funktionen övertagande-frikoppling möjliggör växlande användning av en kran med 2 eller flera radiostyrningar. Därmed kan 2 eller flera operatörer omväxlande styra en kran utan att lämna över styrdonet.

Dina fördelar:

  • Genom krandelningen optimeras kranbelastningen.
  • I många fall behöver ingen andra kran användas.
  • Genom överlämning till en annan operatör sparar man körvägar och tid vid långa kranbanor.
  • Oöverskådliga arbetssituationer hanteras säkert och enkelt genom överlämning till en bättre placerad kollega.

Så här funkar det:

  • Via en brytare/knapp på radiostyrningen övertar operatören först en ledig kran.
  • Efter avslutad arbetsprocedur lämnar han kranen fri för andra operatörer.
  • Som tillval är en utökad övertagande-frikoppling-funktion möjlig, t.ex. med 3 operatörer på 4 kranar.

Tillbaka