radiomatic® shock-off/roll-detect/zero-g/inclination switch

Smarta skyddsfunktioner för särskilda nödsituationer.

radiomatic<sup>®</sup> shock-off/roll-detect/zero-g/inclination switch <p>Smarta skyddsfunktioner för särskilda nödsituationer.</p>

Säkerhetsanordningarna kan automatiskt identfiera olika nödlägen hos operatörern och ingripa på olika sätt beroende på önskat utförande:

  • Hela radiosystemet stängs av.
  • Säkerhetsrelevanta funktioner stängs av.
  • En definierad funktion utlöses (t.ex. signalhorn).

Dina fördelar:

  • Styrinstruktioner kan inte avges okontrollerat.
  • Operatören skyddas om han i en specifik nöd- eller arbetssituation skulle förlora hela kontrollen över styrningen.

Så här funkar det:

  • radiomatic® shock-off skyddar operatören vid slag mot sändaren – exempelvis om sändaren träffas av ett hårt föremål så att operatören tappar kontrollen.
  • radiomatic® roll-detect kan aktiveras om sändaren rullar iväg eller ligger mer än 2 sekunder med framsidan nedåt.
  • radiomatic® zero-g kan ingripa om operatören tappar sändaren eller kastar den ifrån sig.
  • radiomatic® inclination switch kan aktiveras om sändaren under en definierad tid har en lutningsvinkel som överstiger ca 45° och/eller ligger med framsidan nedåt.
  • Anordningarnas känslighet kan ställas in och anpassas efter det aktuella användningsområdet.

Tillbaka