Servicekoncept från HBC

Smarta tekniker för snabb och enkel service.

Servicekoncept från HBC
Smarta tekniker för snabb och enkel service.
radiomatic® iLOG
merlin®

radiomatic® iLOG. Service utan driftstopp.

radiomatic® iLOG är en elektronisk nyckel där bland annat radiosystemets systemadress sparas.

Dina fördelar:

 • Om sändaren är defekt kan användaren aktivera en ersättningssändare i en handvändning.
 • Man slipper dyra driftstopp.

Så här funkar det:

 • Vid behov tas radiomatic® iLOG ut ur originalsändaren och sätts in i ersättningssändaren.
 • Ersättningssändaren kan börja användas direkt, originalsändaren är fullständigt avaktiverad.

merlin®-teknologi. Den snabbaste servicen för kunderna!

micron-M
 • Sändare och mottagare är inte fast kombinerade
  = enkel sändar-lagerhållning.
 • Snabbt byte av skadade sändare
  = service samma dag.
 • Kunderna slipper långa stilleståndstider.
 • Inga reparationstider.
 • Minimal lagerhållning av reservdelar.
 • Sparar in på dyrbara reparationer.
merlin® iLOG

 

micron M är som standard utrustad med merlin® iLOG. Den elektroniska
nyckeln måste läras in med merlin® Receiver Master Card (RMC, ingår i merlin®-radiomottagarens leverans) innan micron M tas i drift första gången (se bruksanvisningen).

Om service behövs använder du merlin® iLOG för att snabbt och bekvämt aktivera reservsändare. Skjut helt enkelt in din merlin® iLOG i din nya micron M-sändare – klart!

Om du blir av med din original-merlin® iLOG kan du beställa en reserv-merlin® iLOG från vår reservdelsförsäljning.

 

merlin® RMC

 

Med merlin® RMC kan du snabbt och enkelt

 • tilldela micron M:s merlin® iLOG till en merlin®-mottagare.
 • ta bort varje utförd tilldelning och upprepa så ofta som önskas. .

 

 

Hänvisningar:

 • Flera micron M sändare kan paras ihop med en merlin® mottagare.
 • För säkerhetsskäl kan bara en micron M sändare vara aktiverat till merlin® mottagaren.
 • Om det är mer än en micron M sändare är ihop parad med merlin® mottagaren, aktiveras automatiskt överlämna – överta funktionen (se bruksanvisningen).
 • Det är tekniskt omöjligt att någon annan operator tar över merlin® mottagaren när någon annan sändare är aktiverad. Detta indikeras av LED på respektive micron M sändare.
 • En micron M sändare kan bara bli parad med en merlin® mottagare. Genom att para den till en annan merlin® mottagare raderas föregående parning automatiskt från micron M sändaren.
 • merlin® Receiver Master Card (RMC) måste förvaras på en säker plats i lokalerna.
Vårt reservdelsutbud

 

Artikel Beställningsnummer
Rem till micron M AS007200
Laddare inkl. nätdel QC009A00
Strömnätdel (2,1 A) laddström och universaladapter för EU / US / AUS / UK PA006030

 

Skicka reservdelsbeställningarna till spareparts@radiomatic.com.

Skicka reservdelsbeställningarna till sales@radiomatic.com.

 

merlin® Garantivillkor

Med köpet av denna HBC-produkt har du även valt högklassig kvalitet. Garantin gäller i 1 år från leveransdatumet, och gäller även för alla slitdelar*.

Om du behöver utnyttja garantin enligt våra garantivillkor kan du vända dig direkt till HBC eller till en av HBC:s auktoriserade servicepartner. Garantiåtaganden uppfylls i Crailsheim eller hos HBC-servicepartnern. Garantianspråk ska meddelas HBC eller HBC-servicepartner skriftligt inom angiven garantifrist. Det ska innehålla en beskrivning av den föreliggande bristen, din adress och underskrift samt ett intyg som styrker att garantin inte har upphört att gälla. Original-leveranssedeln gäller som intyg för detta. Lagliga bestämmelser om garanti vid materiella brister påverkas inte ab dessa garantivillkor.

 

Garantiuppfyllelse för HBC-kunder

Om din micron M-sändare skulle sluta fungera inom garantitiden ber vi dig kontakta HBC skriftligen och beskriva problemet. HBC skickar omgående en ny micron M-reservsändare till dig. Vi ber dig att du returnerar den defekta sändaren till HBC. När HBC har konstaterat att garantianspråk föreligger får du omedelbart ett kredittillgodohavande för dina fraktkostnader.

 

*Vänligen beakta att det här handlar om en produktspecifik garanti som inte ingår i våra allmänna garantivillkor. Garantianspråk gäller inte

 • Om sändaren har öppnats.
 • Om bristen har uppstått på grund av att kunden inte har följt anvisningarna om hantering, underhåll, skötsel och användningsvillkor, eller om kunden har uppenbart har åsamkat skadan avsiktligt eller genom uppenbar användning av våld.
 • Om radiosystemet, reservkomponenterna (reservsändare, -mottagare), reserv-, påbyggnader och -tillbehör tidigare har reparerats, underhållits eller servats av ett företag som inte har godkänts skriftligen av HBC, av kunden själv, eller av en servicepartner som inte har godkänts skriftligen av HBC, oberoende av om bristen har uppstått på grund av detta eller ej.
 • I det fall reservdelar som inte har godkänts skriftligen av HBC, i synnerhet batterier från andra tillverkare, och/eller inte skriftligen godkända in- eller påbyggnadsdelar har monterats, och/eller annan teknisk modifiering har utförts som inte uttryckligen har medgivits skriftligen av HBC, i synnerhet om denna har utförts av icke auktoriserad tredje part, oberoende av om bristen har uppstått på grund av detta eller ej.
 • Om den inträffade bristen har orsakats av fysikaliskt motiverade, ogynnsamma förhållanden som tidvis eller kontinuerligt stör radiodriften på användningsplatsen.
 • Om den inträffade bristen har orsakats av att en specifikation som inte är tillåten för användningsplatsen, i synnerhet en av regulatoriska skäl otillåten radiospecifikation, har beställts.
 • Om uppdragsgivaren ligger efter med förpliktelser gentemot HBC.