Veri Koruma Bildirimi

Ad, adres, telefon numarası veya e-posta gibi kişiye özgü verilerin korunması, tarafımızca önemli bir önceliktir.

Kişisel verilerinizi yalnızca Alman Federal Veri Koruma Yasası'nın belirlediği çerçeve dahilinde edinmekte, kullanmakta ve saklamaktayız. Aşağıda bu edinim ve kullanımın türü, kapsamı ve amacı hakkında bilgi vermekteyiz. 

 

Verilerin Gözden Geçirilip İşlenmesi

İnternet sitemize yapılan her erişim ve bu web sayfasında bulunan her bir verinin çağrılması kayıt edilir. Bu kayıtlar sistemle ilgili ve istatistiksel amaçlar için tutulur. Kayıt altına alınanlar şunlardır: Çağrılan verinin adı, çağırmanın tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı bir çağırmanın bildirimi, arama motoru ve talepte bulunan domain. Ek olarak talepte bulunan bilgisayarların IP adresleri de kaydedilir. Bunun ötesindeki kişisel bilgiler yalnızca web sitesi kullanıcısının ve/veya müşterinin bilgileri kendi isteğiyle, örneğin bir anket veya kayıt ya da bir sözleşmeyi sonlandırma vesilesiyle veya kendi internet tarayıcısının ayarları üzerinden verdiği hallerde toplanır. 

İnternet sitemiz çerez kullanmaktadır. Çerez, bir İnternet sitesi ziyaret edildiği zaman gönderilen ve site kullanıcısının ve/veya müşterinin sabit diskine kaydedilen bir metin verisidir. Web sitemizin sunucusu site kullanıcısı ve/veya müşteri tarafından yeniden çağrılırsa, kullanıcının ve/veya müşterinin İnternet tarayıcısı önceden alınmış çerezi yeniden sunucuya yollar. Sunucu bu prosedür ile elde edilen bilgileri farklı şekillerde değerlendirebilir. Örneğin çerezler aracılığıyla reklamlar yönlendirilebilir veya bir İnternet sitesine gidip gelmek kolaylaşabilir. Web sitesi kullanıcısı ve/veya müşteri çerezlerin kullanımını engellemek isterse, bilgisayarında kullandığı İnternet tarayıcının, yani İnternet sayfalarını açmak ve görüntülemek için kullandığı programın (örn. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera veya Safari) ayarlarını değiştirmek suretiyle yapabilir.

 

Kişisel Verilerin Gözden Geçirilip İşlenmesi

Web sitemizin kullanıcısı kişisel verilerini kullanıma açtıktan sonra biz bunları yalnızca web sitesi kullanıcısının ve/veya müşterinin sorularını cevaplamak amacıyla, web sitesi kullanıcısı ve/veya müşteri ile yapılan anlaşmaları işleme almak adına ve teknik destek vermek için kullanırız. Kişisel veriler tarafımızca üçüncü şahıslarla yalnızca sözleşme işlemleri veya fatura çıkarma amaçlı olarak gerekiyorsa veya web sitesi kullanıcısı ve/veya müşterinin bu konuda onayı varsa paylaşılır. Web sitesi kullanıcısının ve/veya müşterinin geleceğe dönük olarak paylaşmış olduğu bir onaydan gelecekte vazgeçme hakkı her daim saklıdır.

Web sitesi kullanıcısı ve/veya müşteri kayıt için verdiği onaydan vazgeçtiğinde, kayıt artık amacını yerine getirmiyorsa veya kayıt tutmanın çeşitli nedenlerle artık yasal olmadığı durumlarda kaydedilmiş kişisel bilgiler silinir. Fatura amaçlı ve muhasebe defteri tutma amaçlı verilere bir silme başvurusunda dokunulmaz.

Google Analytics'in Kullanımı

Web sayfamız Google Analytics'in analiz hizmetini kullanmaktadır. Bu web analizi hizmeti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (bundan sonra kısaca: Google olarak anılacak) tarafından verilmektedir.

Bu analiz aracı çerezler temelinde çalışmaktadır. Çerez, bir İnternet sitesi ziyaret edildiği zaman gönderilen ve web sitesinin kullanımına dair bir analiz yapabilmek amacıyla site kullanıcısının ve/veya müşterinin sabit diskine kaydedilen bir metin verisidir. Çerez aracılığıyla kaydedilen bilgiler normalde Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve sonra orada kaydedilir.

IP anonimleştirme çerçevesinde sizin IP adresiniz Google tarafından AB üyesi bir ülke veya Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olan bir ülke olarak kısaltılır. Bizim sözleşmemize göre Google, aktarılan bilgileri web sitesinin kullanımına yönelik bir rapor hazırlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics tarafından nakledilen IP adresi, Google'ın diğer verileri ile birleştirilmeyecektir. Çerezlerin kullanımını engellemek isterseniz, bilgisayarınızda kullandığınız İnternet tarayıcının, yani İnternet sayfalarını açmak ve görüntülemek için kullandığınız programın (örn. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera veya Safari) ayarlarını değiştirmek suretiyle yapabilirsiniz. Bunun ötesinde, aşağıdaki link'ten Google tarafından sunulan tarayıcı eklentisini indirip kurarak verilerinizin Google'ın çerezi tarafından toplanıp işlenmesini de önleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bilgi Alma Hakkı

Yazılı talep üzerine web sitesi kullanıcılarını ve/veya müşterileri kendi haklarında kaydedilmiş bilgiler konusunda bilgilendiririz. Talepler web sitemizin Impressum bölümünde belirtilen adrese bildirilmelidir..